AFGØRELSER

Læs resume og find link til klagenævnets afgørelser.

Tryk på overskriften.Thy, Thisted
Sagen omhandler en udvidelse af et husdyrbrug i Thisted kommune, og er blevet hjemvist på baggrund af forkert beregnet BAT udfra staldtype og proportionalitetsprincip.

 Tommerup, Assens

Sagen omhandler en udvidelse af et husdyrbrug i Assens kommune, og er blevet hjemvist på bagrund af forkert beregnet ammoniakpåvirkning af en ammoniakfølsom skov i umiddelbar nærhed.