Information

Om os

Landsforeningen mod Svinefabrikker er oprettet som et svar på en landbrugsproduktion som er løbet løbsk. Opdrættet af slagtesvin i den nuværende størrelsesorden forurener vores grundvand, ødelægger livskvaliteten for naboerne til svinefabrikkerne og er desuden et eksempel på totalt fravær af respekt for produktionsdyrs velfærd. Det vil vi gerne ændre.