VEDTÆGTER

Læs foreningens vedtæger HER

BESTYRELSE

Arendse Plesner
Formand

Arendse kommer fra landsbyen Føllenslev på Vestsjælland.
Inden for en radius af 1,5 km fra bymidten ligger et bio-gasanlæg og fire svinefabrikker. Hun er nabo til den ene, der netop nu udvider med 30%.

Arendse deltager i arbejdet med sociale medier, fondsansøgninger mm.Frederikke Arp
Kasserer

Frederikke har tidligere erfaring fra konventionelt landbrug.
Hun er uddannet kontorassistent I offentlig administration og har en professionsbachelor i jordbrug med fokus på husdyr, miljø og natur.

Er god til research, sociale medier, medlems-registrering og miljø-naturbeskyttelseslovgivning. 


Peter Jacobsen
Suppleant

Peter bor på Tuse Næs ved Holbæk på Sjælland.
Her er han aktiv i Miljø-foreningen på Tuse Næs som også kæmper mod udvidelser af svineproduktionen.

Peter er god til at gå i dybden med detaljen og læse fagstof.


Anette S. Wiemann
Bestyrelsesmedlem


Anette er fra Vejlby Skov ved Middelfat på Fyn. Her bor hun tæt på en svinefabrik og et skønt natura 2000 område.

Anette er lokalt engageret i at passe på natur og miljø, og så vil hun gerne være med til at gøre opmærksom på bl.a. svinefabrikkernes påvirkning af natur og mennesker.


Kristine V. Siiger
Bestyrelsesmedlem

Kristine bor i Aabenraa i Sønderjylland og er tidligere nabo til en svinefabrik.

Kristine læser offentlig administration og er god til lovstof. Derfor hjælper hun med bl.a. miljøgodkendelser, høringssvar og klager.


Kim Welcher

Næstformand

Kim kommer fra Nørreballe på Langeland. Her har han været politisk aktiv i 13 år for DF og sidder i kommunalbestyrelsen i Langeland kommune.

Kim er god til markedsføring, politik og så ved han meget om grundvand.


Anni Jacobsen
Bestyrelsesmedlem

Anni er fra Brædstrup som ligger midt imellem Silkeborg og Horsens.

Anni er politisk aktiv og skrap til at skrive læserbreve. Og så er hun nabo til en svinefabrik.