VEDTÆGTER

Læs foreningens vedtæger HER

BESTYRELSE

Helene M. Hansen
Formand

Helene kommer fra Tuse Næs ved Holbæk på Sjælland.
Her er hun nabo til flere svineproduktioner og et stort natura 2000 område.

Helene er uddannet økologisk landmand, og hun er god til landbrugs-fagligt stof, miljø-godkendelser samt markedsføring.


Anette S. Wiemann


Anette er fra Vejlby Skov ved Middelfat på Fyn. Her bor hun tæt på en svinefabrik og et skønt natura 2000 område.

Anette er lokalt engageret i at passe på natur og miljø, og så vil hun gerne være med til at gøre opmærksom på bl.a. svinefabrikkernes påvirkning af natur og mennesker.


Frederikke Arp
Kasserer

Frederikke har tidligere erfaring fra konventionelt landbrug.
Hun er uddannet kontorassistent I offentlig administration og har en professionsbachelor i jordbrug med fokus på husdyr, miljø og natur.

Er god til research, sociale medier, medlems-registrering og miljø-naturbeskyttelseslovgivning. 


Kristine V. Siiger

Kristine bor i Aabenraa i Sønderjylland og er tidligere nabo til en svinefabrik.

Kristine læser offentlig administration og er god til lovstof. Derfor hjælper hun med bl.a. miljøgodkendelser, høringssvar og klager.


Peter Jacobsen
Suppleant

Peter bor på Tuse Næs ved Holbæk på Sjælland.
Her er han aktiv i Miljø-foreningen på Tuse Næs som også kæmper mod udvidelser af svineproduktionen.

Peter er god til at gå i dybden med detaljen og læse fagstof.


Kim Welcher


Kim kommer fra Nørreballe på Langeland. Her har han været politisk aktiv i 13 år for DF og sidder i kommunalbestyrelsen i Langeland kommune.

Kim er god til markedsføring, politik og så ved han meget om grundvand.


Arendse Plesner


Arendse kommer fra landsbyen Føllenslev på Vestsjælland.
Inden for en radius af 1,5 km fra bymidten ligger et bio-gasanlæg og fire svinefabrikker. Hun er nabo til den ene, der netop nu udvider med 30%.

Arendse deltager i arbejdet med sociale medier, fondsansøgninger mm.


Anni Jacobsen

Anni er fra Brædstrup som ligger midt imellem Silkeborg og Horsens.

Anni er politisk aktiv for DF og skrap til at skrive læserbreve. Og så er hun nabo til en svinefabrik.