Landsforeningen mod svinefabrikker

ønsker et bedre liv for dyr og mennesker

Har du brug for hjælp som nabo til en svinefabrik, eller vil du være med til at arbejde for et bedre liv på landet, både for mennesker og dyr?

 • Landsforeningen er opstået ud fra et behov for at oprette og hjælpe lokale miljøforeninger og udveksle erfaringer med hinanden i vores klager over de voldsomme udvidelser af svineproduktion, som finder sted – til stor gene for lokalsamfundets borgere og naturen.
 • Foreningen arbejder for at genskabe og fremme det gode liv på landet med fokus på de omkringboendes rettigheder i de områder, hvor industri-landbruget udvikler sig i Danmark.
 • Foreningens formål er desuden at bidrage til at få nedbragt den overlast, som industrilandbrugets forurening påfører vores natur og miljø. Vi ønsker at styrke en positiv grøn og bæredygtig udvikling i lokalsamfundene i Danmark.
 • Foreningen ønsker at arbejde for:
  – Sidestilling af industrilandbrug med anden forurenende industri
  – Forbedring af borgernes og kommunernes rettigheder over for industrilandbruget
  – Begrænsning af landbrugets udledninger af lugt, ammoniak, kvælstof og andre stoffer, der skader skader miljøet og menneskers helbred
  – Begrænsning af svineproduktionen og forbedring af dyrevelfærden
  – Styrkelse af biodiversiteten og modstandsdygtigheden i den danske natur gennem sunde økologiske principper og processer

Det sker lige nu

Vejle Fjord

Livet i Vejle Fjord, der engang var rig på fiskearter, dyr og planter, er ebbet ud, og fjorden er nu i en iltfattig og død tilstand. Det har fået Greenpeace og Danmarks Sportsfiskerforbund til at gå sammen med en lokal præst, dykkere og andre lokale kræfter om at arrangere en begravelse af Vejle Fjord. Det sker både for at sørge over naturtabet, men også med et håb om at puste nyt liv i fjorden.
Begravelsen finder sted ved Skyttehushaven ud til fjorden på lørdag den 6. april kl. 11, og alle er velkomne til at deltage.

Se mere her: Pressemeddelelse Vejle fjord er død

Borgerforslag

Jette Rosenkvist har formuleret et borgerforslag, der handler om at transformere landbruget væk fra den industrielle dyreproduktion. Det bidrager til en øget opmærksomhed om emnet, hvilket vi synes er værd at støtte: Her kan du skrive under mod det industrielle landbrug

Nyhedsbrev

Som medlem i Landsforeningen mod svinefabrikker modtager du jævnligt vores nyhedsbreve. Her kan du blive klogere på diverse emner som relaterer sig til svinefabrikkerne.

Se vores udvalg af flotte t-shirts og andet.