Landsforeningen mod svinefabrikker

ønsker et bedre liv for dyr og mennesker

Har du brug for hjælp som nabo til en svinefabrik, eller vil du være med til at arbejde for et bedre liv på landet, både for mennesker og dyr?

 • Landsforeningen er opstået ud fra et behov for at oprette og hjælpe lokale miljøforeninger og udveksle erfaringer med hinanden i vores klager over de voldsomme udvidelser af svineproduktion, som finder sted – til stor gene for lokalsamfundets borgere og naturen.
 • Foreningen arbejder for at genskabe og fremme det gode liv på landet med fokus på de omkringboendes rettigheder i de områder, hvor industri-landbruget udvikler sig i Danmark.
 • Foreningens formål er desuden at bidrage til at få nedbragt den overlast, som industrilandbrugets forurening påfører vores natur og miljø. Vi ønsker at styrke en positiv grøn og bæredygtig udvikling i lokalsamfundene i Danmark.
 • Foreningen ønsker at arbejde for:
  – Sidestilling af industrilandbrug med anden forurenende industri
  – Forbedring af borgernes og kommunernes rettigheder over for industrilandbruget
  – Begrænsning af landbrugets udledninger af lugt, ammoniak, kvælstof og andre stoffer, der skader skader miljøet og menneskers helbred.
  – Begrænsning af svineproduktionen og forbedring af dyrevelfærden
  – Styrkelse af biodiversiteten og modstandsdygtigheden i den danske natur gennem sunde økologiske principper og processer

Landsforeningen mod svinefabrikker

Foreningen blev stiftet i Århus den 7. marts 2020.

Landsforening vil styrke rettighederne for lokalsamfund og lokalpolitikere i de områder, hvor industrilandbruget skader sundhed og natur.

I 2000 var der 198 fabrikker i Danmark hver med en produktion på mindst 5.000 svin. I 2018 var antallet ifølge Danmarks Statistik vokset til 940.

Prisen for denne udvikling er alt for høj for både dyr, mennesker og natur.
Det kæmper  Landsforeningen mod svinefabrikker for at få ændret.

Her på siden finder du forskellig information, og du er også altid velkommen til at kontakte bestyrelsen på info@landmodsvin.dk

Nyhedsbrev

Som medlem i Landsforeningen mod svinefabrikker modtager du jævnligt vores nyhedsbreve. Her kan du blive klogere på diverse emner som relaterer sig til svinefabrikkerne.

Se vores udvalg af flotte t-shirts og andet.