Landsforeningen mod svinefabrikker

ønsker et bedre liv for dyr og mennesker

Billedet viser fastspændte søer. Det kan vi ikke være bekendt – slip dem fri nu!

Har du brug for hjælp som nabo til en svinefabrik, eller vil du være med til at arbejde for et bedre liv på landet, både for mennesker og dyr?

 • Landsforeningen er opstået ud fra et behov for at oprette og hjælpe lokale miljøforeninger og udveksle erfaringer med hinanden i vores klager over de voldsomme udvidelser af svineproduktion, som finder sted – til stor gene for lokalsamfundets borgere og naturen.
 • Foreningen arbejder for at genskabe og fremme det gode liv på landet med fokus på de omkringboendes rettigheder i de områder, hvor industri-landbruget udvikler sig i Danmark.
 • Foreningens formål er desuden at bidrage til at få nedbragt den overlast, som industrilandbrugets forurening påfører vores natur og miljø. Vi ønsker at styrke en positiv grøn og bæredygtig udvikling i lokalsamfundene i Danmark.
 • Foreningen ønsker at arbejde for:
  – Sidestilling af industrilandbrug med anden forurenende industri
  – Forbedring af borgernes og kommunernes rettigheder over for industrilandbruget
  – Begrænsning af landbrugets udledninger af lugt, ammoniak, kvælstof og andre stoffer, der skader skader miljøet og menneskers helbred
  – Begrænsning af svineproduktionen og forbedring af dyrevelfærden
  – Styrkelse af biodiversiteten og modstandsdygtigheden i den danske natur gennem sunde økologiske principper og processer

Det sker lige nu

Dagbladet Informations artikelserie “Velkommen til dyrefabrikken” afdækker  frygtelige forhold i danske grisestalde

“En dansk gris på 110 kilo lever sit liv på 0,65 kvadratmeter. I naturen ville den hver dag bevæge sig flere kilometer”

I 2014 skrev landbruget under på en erklæring om bedre dyrevelfærd for landets grise. Siden er der sket meget lidt. Information har fået aktindsigt i dyrevelfærdskontroller fra Fødevarestyrelsen.

Nyhedsbrev

Som medlem i Landsforeningen mod svinefabrikker modtager du jævnligt vores nyhedsbreve. Her kan du blive klogere på diverse emner som relaterer sig til svinefabrikkerne.

Se vores udvalg af flotte t-shirts og andet.