Landsforeningen mod svinefabrikker

ønsker et bedre liv for dyr og mennesker

Har du brug for hjælp som nabo til en svinefabrik, eller vil du være med til at arbejde for et bedre liv på landet, både for mennesker og dyr?

 • Landsforeningen er opstået ud fra et behov for at oprette og hjælpe lokale miljøforeninger og udveksle erfaringer med hinanden i vores klager over de voldsomme udvidelser af svineproduktion, som finder sted – til stor gene for lokalsamfundets borgere og naturen.
 • Foreningen arbejder for at genskabe og fremme det gode liv på landet med fokus på de omkringboendes rettigheder i de områder, hvor industri-landbruget udvikler sig i Danmark.
 • Foreningens formål er desuden at bidrage til at få nedbragt den overlast, som industrilandbrugets forurening påfører vores natur og miljø. Vi ønsker at styrke en positiv grøn og bæredygtig udvikling i lokalsamfundene i Danmark.
 • Foreningen ønsker at arbejde for:
  – Sidestilling af industrilandbrug med anden forurenende industri
  – Forbedring af borgernes og kommunernes rettigheder over for industrilandbruget
  – Begrænsning af landbrugets udledninger af lugt, ammoniak, kvælstof og andre stoffer, der skader skader miljøet og menneskers helbred
  – Begrænsning af svineproduktionen og forbedring af dyrevelfærden
  – Styrkelse af biodiversiteten og modstandsdygtigheden i den danske natur gennem sunde økologiske principper og processer

Det sker lige nu

Der er blevet indkaldt til Generalforsamling i Middelfart lørdag den 2. marts kl. 11. Foreningen inviterer på vegetarisk frokost og afholder efterfølgende Klageworkshop, hvor der også bliver mulighed for at tale sammen og knytte kontakter.
Adressen er Østergade 33, 5500 Middelfart.
Tilmelding til spisning: info@landsmodsvin.dk senest fredag den 23. februar.
Se dagsorden her: Bestyrelsen i Landsforeningen mod Svinefabrikker
Vi glæder os til at se jer!

Nyhedsbrev

Som medlem i Landsforeningen mod svinefabrikker modtager du jævnligt vores nyhedsbreve. Her kan du blive klogere på diverse emner som relaterer sig til svinefabrikkerne.

Se vores udvalg af flotte t-shirts og andet.