Afgørelser

Sagerne er arrangeret alfabetisk.
Links til afgørelsen finder du under “Læs mere…” 

Bolsvej, Middelfart
Sagen omhandler miljøgodkendelse til udvidelse af et svinebrug. Den primære årsag til hjemvisning er at udvidelsen ikke overholder gældende lovgivning ang. støj.

Thy, Thisted
Sagen omhandler en udvidelse af et husdyrbrug i Thisted kommune, og er blevet hjemvist på baggrund af forkert beregnet BAT udfra staldtype og proportionalitetsprincip.

Tommerup, Assens
Sagen omhandler en udvidelse af et husdyrbrug i Assens kommune, og er blevet hjemvist på baggrund af forkert beregnet ammoniakpåvirkning af en ammoniakfølsom skov i umiddelbar nærhed

Vejen kommune
Sagen omhandler miljøgodkendelse til etablering af et svinebrug. Den primære årsag til hjemvisning er at Vejen kommune har brugt en forkert ruhedskarakter for ammoniakberegningen til et §3 beskyttet moseområde. Nævnet har genberegnet belastningen til naturpunkterne med korrekt ruhedskarakter og fundet, at belastningen overstiger tålegrænserne. 

Vordingborg, biogas
Sagen omhandler miljøgodkendelse til udvidelse af et biogasanlæg i Vordingborg Kommune. Den primære årsag til hjemvisning er at Vordingborg kommune ikke har beregnet ammoniakdeposition fra andre husdyrbrug til et nærtliggende Natura 2000 område. 

Vordinborg, svinebrug
Sagen omhandler ophævelse og hjemvisning i sag om miljøgodkendelse til udvidelse af et svinebrug i Vordingborg Kommune
Den primære årsag til hjemvisningen er, at Vordingborg kommune ikke har forholdt sig til om projektet har afvigende ventilationsforhold, og dermed kan gøre brug af OML-beregning for lugtgene.