Om foreningen

Om os

Foreningen blev stiftet i Århus den 7. marts 2020.
Landsforening vil styrke rettighederne for lokalsamfund og lokalpolitikere i de områder, hvor industrilandbruget skader sundhed og natur. 
I 2000 var der 198 fabrikker i Danmark hver med en produktion på mindst 5.000 svin. I 2018 var antallet ifølge Danmarks Statistik vokset til 940.
Prisen for denne udvikling er alt for høj for både dyr, mennesker og natur. 
Landsforeningen mod svinefabrikker er oprettet som et svar på en landbrugsproduktion som er løbet løbsk. Opdrættet af slagtesvin i den nuværende størrelsesorden forurener vores grundvand, ødelægger livskvaliteten for naboerne til svinefabrikkerne og er desuden et eksempel på totalt fravær af respekt for produktionsdyrs velfærd. Det vil vi gerne ændre.

Hvad gør vi?

Foreningen hjælper lokale borgere primært med “hjælp til selvhjælp”. Vi hjælper med at starte lokale miljøforeninger, så borgere kan stå stærkere i hørings-og klagesager, samt være med til at beskytte deres nærmiljø og natur.
Som udgangspunkt kan vi ikke påtage os at skrive høringssvar og klager, men vi kan rådgive om processen og dele ud af vores erfaringer.

I det offentlige

prøver vi at være tilstede ved konferencer og lignende, samt skrive læserbreve og arbejde med at gøre opmærksom på problemerne ved denne form for industrielt dyrehold på sociale medier og gennem lobbyarbejde på Christiansborg. Vi er mennesker der arbejder frivilligt med det her, nogle af nød, andre af en stærk overbevisning om at det her er forkert og må ændres. Jo flere medlemmer vi har, jo stærkere står vi som forening i den offentlige debat. Vi håber du vil støtte dette arbejde ved at melde dig ind. 

Bestyrelse

Kim Welcher (Formand)
Langeland

Peter Jacobsen
Holbæk

Maria Lantz (Kasserer)
Langeland

Anette Schneider Wiemann 
Middelfart

Poul Køhler
Assens

Frederikke Arp
Ugerløse

Jens Otto Jensen
Asperup, Fyn

Knud Støvring
Asperup, Fyn

Suppleanter

Helene Meden Hansen
Holbæk

Maibrit Ahasverus
Nykøbing Sjælland

Anni Jakobsen
Brædstrup

Tue Wiemann
Middelfart

Bettina Spangenberg
København Ø

Generalforsamling

Dagsorden skal altid indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Foreningens regnskab
4. Indkomne forslag
5. Foreningens budget
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleant(er)
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Referat generalforsamling 2024
Referat generalforsamling 2023
Referat generalforsamling 2022
Referat generalforsamling 2021

Vedtægter