Sådan klager du

Som udgangspunkt er det vigtigt ikke at stå alene. Vi anbefaler at du og dine naboer laver en lokal miljøforening, hvis der ikke allerede er én i området. Oversigt over miljøforeninger

Gode grunde til at danne en lokal miljøforening

• En forening med en relevant formålsparagraf er hørings- og klageberettiget. Dvs. flere end blot nærmeste nabo kan blive hørt og klage.
• En forening har ret til at få besked fra kommunen om miljøgodkendelser til husdyrbrug
• Det koster 1800,- for en forening at klage til Miljø– og Fødevareklagenævnet, 900 for privatpersoner
• En forening giver bedre opbakning til enkeltpersoner som bliver ramt (og mulighed for anonymitet)

Opskrift på miljøforening

1) Lav vedtægter. Brug evt. Miljøforeningen Tuse Næs’s vedtægter og lav det om I synes er passende: Eksempel på vedtægter
2) Hold en stiftende generalforsamling
3) Meddel kommunen, at foreningen vil have underretning om alle afgørelser/høringer mv. i forbindelse med godkendelse af husdyrbrug.
4) Send kommunen en kopi af vedtægterne og bed for alle tilfældes skyld om en kvittering for modtagelsen

Mere detaljeret køreplan for at starte en miljøforening

Når klagen skal afsted

Klagefristen er 4 uger fra bekendtgørelsen på kommunens hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Fristen udløber kl. 23:59, hvor klagen skal være oprettet på Klageportalen.

Sådan skrives en klage

En klage bør være kort og konkret omkring, hvad der klages over – max. 1-2 sider. Du kan vælge at henvise til afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som sagen kan sammenlignes med. Kontakt eventuelt Danmarks Naturfredningsforening, der kan have viden om sådanne afgørelser. Vær opmærksom på at for sager vedrørende beskyttelse af landskabet er almindelig praksis om landzonereglerne også relevant. Til klagen kan vedhæftes bilag fx billeder og luftfotos, men de kan også indarbejdes i klagen, så den sendes som én samlet klage.

Danmarks Naturfredningsforening har lavet denne ældre vejledning, som stadig giver god hjælp